پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان

تست برگزیده 1

متن

بنا به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن استان گيلانبنا به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن استان گيلانبنا به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن استان گيلانبنا به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن استان گيلانبنا به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن استان گيلانبنا به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن استان گيلانبنا به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن استان گيلانبنا به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن استان گيلان

عکس

/Style Library/Images/testpic.jpg

تاریخ

 

دسته بندی

 

امتیاز (0-5)

آیتم در حال حاضر بدون ستاره است. SHIFT+ENTER را برای امتیاز دادن به این آیتم فشار دهید.1 ستاره انتخاب شد. SHIFT+ENTER را برای ثبت فشار دهید. TAB را برای افزایش امتیاز فشار دهید. SHIFT+ESCAPE را فشار دهید تا از حالت ارسال امتیاز خارج شوید.2 ستاره انتخاب شد. SHIFT+ENTER را برای ثبت فشار دهید. TAB را برای افزایش امتیاز فشار دهید. برای کاهش امتیاز SHIFT+TAB را فشار دهید. SHIFT+ESCAPE را فشار دهید تا از حالت ارسال امتیاز خارج شوید.3 ستاره انتخاب شد. SHIFT+ENTER را برای ثبت فشار دهید. TAB را برای افزایش امتیاز فشار دهید. برای کاهش امتیاز SHIFT+TAB را فشار دهید. SHIFT+ESCAPE را فشار دهید تا از حالت ارسال امتیاز خارج شوید.4 ستاره انتخاب شد. SHIFT+ENTER را برای ثبت فشار دهید. TAB را برای افزایش امتیاز فشار دهید. برای کاهش امتیاز SHIFT+TAB را فشار دهید. SHIFT+ESCAPE را فشار دهید تا از حالت ارسال امتیاز خارج شوید.5 ستاره انتخاب شد. SHIFT+ENTER را برای ثبت فشار دهید. برای کاهش امتیاز SHIFT+TAB را فشار دهید. SHIFT+ESCAPE را فشار دهید تا از حالت ارسال امتیاز خارج شوید.

تعداد امتیازها

0

ضمايم

ایجاد شده از 1393/05/28 02:35 ب.ظ توسط System Account
آخرین اصلاح در 1393/08/03 04:10 ب.ظ توسط سمانه جلالی